หน้าหลัก

 ข่าวสารโรงพยาบาล

No thumbnail available

งบทดลอง เดือนมกราคม 2566

งบทดลอง เดือนมกราคม 2566 งบทดลอง เดือนมกราคม 2566 [...]
No thumbnail available

งบทดลองเดือนธันวาคม 2565

งบทดลองเดือนธันวาคม 2565 [...]
No thumbnail available

รายงานงบการเงินประจำปี 2565

รายงานงบการเงินประจำปี 2565 [...]
ประกาศโรงพยาบาลดงเจริญ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน)

ประกาศโรงพยาบาลดงเจริญ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน)

ประกาศโรงพยาบาลดงเจริญ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) -------------------------- โรงพยาบาลดงเจริญ ประสงค์จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลดงเจริญ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างเหมาบริการหรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง ประกาศโรงพยาบาลดงเจริญ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) [...]
โรงพยาบาลดงเจริญ มีนโยบาย งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

โรงพยาบาลดงเจริญ มีนโยบาย งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

โรงพยาบาลดงเจริญ มีนโยบาย งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ และครอบครัว ในทุกโอกาส (No Gift Policy) โดยแสดงความปรารถนาดีต่อกันด้วยวาจา บัตรหรือสมุดอวยพร หรืออวยพรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือทำกิจกรรมจิตอาสาต่อสังคม [...]

 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

No thumbnail available

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี2566.pdf [...]
No thumbnail available

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี2565

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี2565 [...]
No thumbnail available

คุณลักษณะเครื่องปั่น Hematocrit พร้อมตาราง บก 06.

คุณลักษณะเครื่องปั่น Hematocrit พร้อมตาราง บก 06.[...]
No thumbnail available

คุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์ ตาราง บก 06

คุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์ ตาราง บก 06 [...]
No thumbnail available

จำหน่ายพัสดุของโรงพยาบาลดงเจริญ-ประจำปีงบประมาณ-2562

จำหน่ายพัสดุของโรงพยาบาลดงเจริญ-ประจำปีงบประมาณ-2562 [...]

VDO สาระความรู้ จาก Mahidol Channel มหิดล แชนแนล