แชร์เว็บไซต์

 ข่าวสารโรงพยาบาล

No thumbnail available

งบทดลองเดือน กรกฎาคม 2563

งบทดลองเดือน กรกฎาคม 2563 [...]
No thumbnail available

ขอแจ้งอัตราค่าบริการ รายการตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์

ปรับเปลี่ยนอัตตราค่าบริการขอใบรับรองทางการแพทย์   [...]
No thumbnail available
No thumbnail available

งบทดลองเดือน มิถุนายน 2563

งบทดลองเดือน มิถุนายน 2563   [...]
No thumbnail available

โรงพยาบาลดงเจริญ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน)จำนวน 1 อัตรา 2 ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์(ลูกจ้าชั่วคราว)จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลดงเจริญ ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 กรกฎาคม 2563 เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมสมัคร รายละเอียดตามเอกสารเเนบมาพร้อมนี้   [...]

 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

No thumbnail available

คุณลักษณะเครื่องปั่น Hematocrit พร้อมตาราง บก 06.

คุณลักษณะเครื่องปั่น Hematocrit พร้อมตาราง บก 06.[...]
No thumbnail available

คุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์ ตาราง บก 06

คุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์ ตาราง บก 06 [...]
No thumbnail available

จำหน่ายพัสดุของโรงพยาบาลดงเจริญ-ประจำปีงบประมาณ-2562

จำหน่ายพัสดุของโรงพยาบาลดงเจริญ-ประจำปีงบประมาณ-2562 [...]
No thumbnail available
No thumbnail available

VDO สาระความรู้ จาก Mahidol Channel มหิดล แชนแนล

ผู้บริหาร

แพทย์หญิงปัทมา สายสุจริต
ลิงค์