แชร์เว็บไซต์

 ข่าวสารโรงพยาบาล

No thumbnail available

งบทดลองเดือน เมษายน 2563

งบทดลองเดือน เมษายน 2563 [...]
No thumbnail available

ประกาศ-เรื่อง-รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว-รังสี

ประกาศ-เรื่อง-รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว-รังสี [...]
No thumbnail available

งบทดลองเดือน กุมภาพันธ์ 2563

งบทดลองเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [...]
No thumbnail available

งบทดลองเดือน มกราคม 2563

งบทดลองเดือน มกราคม 2562 [...]
No thumbnail available

ประกาศโรงพยาบาลดงเจริญ เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  [...]

 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

No thumbnail available

คุณลักษณะเครื่องปั่น Hematocrit พร้อมตาราง บก 06.

คุณลักษณะเครื่องปั่น Hematocrit พร้อมตาราง บก 06.[...]
No thumbnail available

คุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์ ตาราง บก 06

คุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์ ตาราง บก 06 [...]
No thumbnail available

จำหน่ายพัสดุของโรงพยาบาลดงเจริญ-ประจำปีงบประมาณ-2562

จำหน่ายพัสดุของโรงพยาบาลดงเจริญ-ประจำปีงบประมาณ-2562 [...]
No thumbnail available
No thumbnail available

VDO สาระความรู้ จาก Mahidol Channel มหิดล แชนแนล

ผู้บริหาร

แพทย์หญิงปัทมา สายสุจริต
ลิงค์