ข่าวสารโรงพยาบาล

No thumbnail available

งบทดลอง เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

งบทดลอง เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 [...]
No thumbnail available

งบทดลองเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564

งบทดลองเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 [...]
No thumbnail available

รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน)

รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) 1.นักรังสีการแพทย์          1    อัตรา 2.นักเทคนิคการแพทย์     1    อัตรา [...]
No thumbnail available

งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2564

งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2564 [...]
No thumbnail available

งบทดลองเดือน เมษายน 2564

งบทดลองเดือน เมษายน 2564 [...]

 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

No thumbnail available

คุณลักษณะเครื่องปั่น Hematocrit พร้อมตาราง บก 06.

คุณลักษณะเครื่องปั่น Hematocrit พร้อมตาราง บก 06.[...]
No thumbnail available

คุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์ ตาราง บก 06

คุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์ ตาราง บก 06 [...]
No thumbnail available

จำหน่ายพัสดุของโรงพยาบาลดงเจริญ-ประจำปีงบประมาณ-2562

จำหน่ายพัสดุของโรงพยาบาลดงเจริญ-ประจำปีงบประมาณ-2562 [...]
No thumbnail available
No thumbnail available

VDO สาระความรู้ จาก Mahidol Channel มหิดล แชนแนล

ผู้บริหาร

แพทย์หญิงปัทมา สายสุจริต
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ลิงค์