ข่าวสารโรงพยาบาล

No thumbnail available

งบทดลองเดือน พฤศจิกายน 2563

งบทดลองเดิอนพฤศจิกายน [...]
ประกาศโรงพยาบาลดงเจริญ

ประกาศโรงพยาบาลดงเจริญ

***ประกาศโรงพยาบาลดงเจริญ***เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเรื้อรัง ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อ และมีอาการรุนแรง**ในกลุ่มโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไขมัน โรคไตเสื่อม โรคถุงลมโป่งพอง โรคหอบหืด โรคเกาต์ โรคไทรอยด์ และจิตเวช รพ.จึงมีมาตรการ "ส่งยาโรคประจำตัวท่านผ่าน รพ.สต.ใกล้บ้าน"โดยท่าน ไม่ต้อง!!! เดินทางมารับยาที่ รพ.ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 หากมีข้อสงสัย/ซักถาม โทร 056-039791 - 2 ต่อ 102 ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 8.30-15.00 น.ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลดงเจริญ [...]
No thumbnail available

งบทดลองเดือน ตุลาคม 2563

งบทดลองเดือน ตุลาคม 2563 [...]
No thumbnail available

งบทดลองเดือน กรกฎาคม 2563

งบทดลองเดือน กรกฎาคม 2563 [...]
No thumbnail available

ขอแจ้งอัตราค่าบริการ รายการตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์

ปรับเปลี่ยนอัตตราค่าบริการขอใบรับรองทางการแพทย์   [...]

 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

No thumbnail available

คุณลักษณะเครื่องปั่น Hematocrit พร้อมตาราง บก 06.

คุณลักษณะเครื่องปั่น Hematocrit พร้อมตาราง บก 06.[...]
No thumbnail available

คุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์ ตาราง บก 06

คุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์ ตาราง บก 06 [...]
No thumbnail available

จำหน่ายพัสดุของโรงพยาบาลดงเจริญ-ประจำปีงบประมาณ-2562

จำหน่ายพัสดุของโรงพยาบาลดงเจริญ-ประจำปีงบประมาณ-2562 [...]
No thumbnail available
No thumbnail available

VDO สาระความรู้ จาก Mahidol Channel มหิดล แชนแนล

ผู้บริหาร

แพทย์หญิงปัทมา สายสุจริต
ลิงค์