ข่าวสารโรงพยาบาล

No thumbnail available

งบทดลองเดือน ตุลาคม 2563

งบทดลองเดือน ตุลาคม 2563 [...]
No thumbnail available

งบทดลองเดือน กรกฎาคม 2563

งบทดลองเดือน กรกฎาคม 2563 [...]
No thumbnail available

ขอแจ้งอัตราค่าบริการ รายการตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์

ปรับเปลี่ยนอัตตราค่าบริการขอใบรับรองทางการแพทย์   [...]
No thumbnail available
No thumbnail available

งบทดลองเดือน มิถุนายน 2563

งบทดลองเดือน มิถุนายน 2563   [...]

 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

No thumbnail available

คุณลักษณะเครื่องปั่น Hematocrit พร้อมตาราง บก 06.

คุณลักษณะเครื่องปั่น Hematocrit พร้อมตาราง บก 06.[...]
No thumbnail available

คุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์ ตาราง บก 06

คุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์ ตาราง บก 06 [...]
No thumbnail available

จำหน่ายพัสดุของโรงพยาบาลดงเจริญ-ประจำปีงบประมาณ-2562

จำหน่ายพัสดุของโรงพยาบาลดงเจริญ-ประจำปีงบประมาณ-2562 [...]
No thumbnail available
No thumbnail available

VDO สาระความรู้ จาก Mahidol Channel มหิดล แชนแนล

ผู้บริหาร

แพทย์หญิงปัทมา สายสุจริต
ลิงค์