ข่าวสารโรงพยาบาล

No thumbnail available

งบทดลองเดือน สิงหาคม 2562

งบทดลองเดือนส.ค62 [...]
No thumbnail available

งบทดลองเดือน กรกฎาคม 2562

งบทดลองเดือน กรกฎาคม 2562 [...]
No thumbnail available
No thumbnail available
No thumbnail available

 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง


VDO สาระความรู้ จาก Mahidol Channel มหิดล แชนแนล

ผู้บริหาร

แพทย์หญิงปัทมา สายสุจริต
ลิงค์