ข่าวสารโรงพยาบาล

No thumbnail available

งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2564

งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2564 [...]
No thumbnail available

งบทดลองเดือน เมษายน 2564

งบทดลองเดือน เมษายน 2564 [...]
No thumbnail available

งบทดลองเดือนมีนาคม 2564

งบทดลองเดือนมีนาคม 2564 [...]
No thumbnail available

งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2564

งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 25 [...]
ประกาศ โรงพยาบาลดงเจริญจะหยุดให้บริการผู้ป่วยในชั่วคราว

ประกาศ โรงพยาบาลดงเจริญจะหยุดให้บริการผู้ป่วยในชั่วคราว

ประกาศ โรงพยาบาลดงเจริญจะหยุดให้บริการผู้ป่วยในชั่วคราว เนื่องจากจะปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ และปรับปรุงสถานที่และการบริการให้ดียิ่งขึ้น โดย จะหยุดให้บริการผู้ป่วยใน วันที่ 7 - 15 มีนาคม 2564 และจะเปิดให้บริการ ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 หากมีข้อสงติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 056-039791 ต่อ 106 หรือ Facebook : โรงพยาบาลดงเจริญ   [...]

 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

No thumbnail available

คุณลักษณะเครื่องปั่น Hematocrit พร้อมตาราง บก 06.

คุณลักษณะเครื่องปั่น Hematocrit พร้อมตาราง บก 06.[...]
No thumbnail available

คุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์ ตาราง บก 06

คุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์ ตาราง บก 06 [...]
No thumbnail available

จำหน่ายพัสดุของโรงพยาบาลดงเจริญ-ประจำปีงบประมาณ-2562

จำหน่ายพัสดุของโรงพยาบาลดงเจริญ-ประจำปีงบประมาณ-2562 [...]
No thumbnail available
No thumbnail available

VDO สาระความรู้ จาก Mahidol Channel มหิดล แชนแนล

ผู้บริหาร

แพทย์หญิงปัทมา สายสุจริต
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ลิงค์