วิสัยทัศน์ (Vision)

“โรงพยาบาลดงเจริญจะเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม  ให้บริการด้านส … อ่านเพิ่มเติม วิสัยทัศน์ (Vision)