แชร์เว็บไซต์

โรงพยาบาลดงเจริญ
เลขที่ 111 หมู่ ตำบล สำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัด พิจิตร 66210
เบอร์โทร รพ 056-039790 (ต่อ ตรงบริหาร/การเงิน)
056-039791 ถึง2 (ติดต่อเจ้าหน้าที่)

หรือติดต่อจากฟอร์มนี้


ผู้บริหาร

แพทย์หญิงปัทมา สายสุจริต
ลิงค์