ข่าวสารโรงพยาบาลทั้งหมด


No thumbnail available

งบทดลอง เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

งบทดลอง เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 more...
No thumbnail available

งบทดลองเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564

งบทดลองเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 more...
No thumbnail available

รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน)

รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) 1.นักรังสีการแพทย์          1    อัตรา 2.นักเทคนิคการแพทย์     1    อัตรา more...
No thumbnail available

งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2564

งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2564 more...
No thumbnail available

งบทดลองเดือน เมษายน 2564

งบทดลองเดือน เมษายน 2564 more...
ผู้บริหาร

แพทย์หญิงปัทมา สายสุจริต
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ลิงค์