แชร์เว็บไซต์

ข่าวสารโรงพยาบาลทั้งหมด


No thumbnail available

ประกาศโรงพยาบาลดงเจริญ เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  more...
No thumbnail available

คุณลักษณะเครื่องปั่น Hematocrit พร้อมตาราง บก 06.

คุณลักษณะเครื่องปั่น Hematocrit พร้อมตาราง บก 06.more...
No thumbnail available

คุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์ ตาราง บก 06

คุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์ ตาราง บก 06 more...
No thumbnail available

งบทดลองเดือน ธันวาคม 2562

งบทดลองเดือน ธันวาคม 2562 more...
No thumbnail available

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลดงเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลดงเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2563 more...
ผู้บริหาร

แพทย์หญิงปัทมา สายสุจริต
ลิงค์