ข่าวสารโรงพยาบาลทั้งหมด


No thumbnail available

งบทดลองเดือน พฤศจิกายน 2564

งบทดลอง พฤศจิกายน 2564 more...
โรงพยาบาลดงเจริญ มีนโยบาย งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

โรงพยาบาลดงเจริญ มีนโยบาย งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

          โรงพยาบาลดงเจริญ มีนโยบาย งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ และครอบครัว ในทุกโอกาส (No Gift Policy) โดยแสดงความปรารถนาดีต่อกันด้วยวาจา บัตรหรือสมุดอวยพร หรืออวยพรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือทำกิจกรรมจิตอาสาต่อสังคม more...
ปีใหม่งดมอบของขวัญ ป้องกันโควิด-19
No thumbnail available

งบทดลองเตือนตุลาคม พ.ศ.2564

งบทดลองเตือนตุลาคม พ.ศ.2564 more...
No thumbnail available

งบทดลองเดือนกันยายน 2564

งบทดลองเดือนกันยายน 2564 more...
ผู้บริหาร

แพทย์หญิงปัทมา สายสุจริต
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ลิงค์