ข่าวสารโรงพยาบาลทั้งหมด


No thumbnail available

งบทดลองเดือน เมษายน 2564

งบทดลองเดือน เมษายน 2564 more...
No thumbnail available

งบทดลองเดือนมีนาคม 2564

งบทดลองเดือนมีนาคม 2564 more...
No thumbnail available

งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2564

งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 25 more...
ประกาศ โรงพยาบาลดงเจริญจะหยุดให้บริการผู้ป่วยในชั่วคราว

ประกาศ โรงพยาบาลดงเจริญจะหยุดให้บริการผู้ป่วยในชั่วคราว

ประกาศ โรงพยาบาลดงเจริญจะหยุดให้บริการผู้ป่วยในชั่วคราว เนื่องจากจะปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ และปรับปรุงสถานที่และการบริการให้ดียิ่งขึ้น โดย จะหยุดให้บริการผู้ป่วยใน วันที่ 7 - 15 มีนาคม 2564 และจะเปิดให้บริการ ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 หากมีข้อสงติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 056-039791 ต่อ 106 หรือ Facebook : โรงพยาบาลดงเจริญ   more...
No thumbnail available

งบทดลอง เดือนมกราคม 2564

งบทดลอง เดือนมกราคม 2564 more...
ผู้บริหาร

แพทย์หญิงปัทมา สายสุจริต
ลิงค์