ข่าวสารโรงพยาบาล

ข่าวสารโรงพยาบาลทั้งหมด


ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์

  ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์สำนักราชวัง https://wellwishes.royaloffice.th/   more...
No thumbnail available

งบทดลองเดือนเมษายน 2565

งบทดลองเดือน เมษายน 2565 more...
ประกาศโรงพยาบาลดงเจริญ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน)

ประกาศโรงพยาบาลดงเจริญ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน)

ประกาศโรงพยาบาลดงเจริญ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) -------------------------- ด้วย โรงพยาบาลดงเจริญ ประสงค์จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลดงเจริญ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างเหมาบริการหรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2545 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา ดังนี้ 1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา 2. ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา 3. ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 more...
No thumbnail available

งบทดลองเดือนมีนาคม 2565

งบทดลองเดือนมีนาคม 2565 more...
No thumbnail available

บทดลองเดือน กุมภาพันธ์ 2565

งบทดลอง กุมภาพันธ์ 2565 more...