ข่าวสารโรงพยาบาล

ข่าวสารโรงพยาบาลทั้งหมด


โรงพยาบาลดงเจริญ มีนโยบาย งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

โรงพยาบาลดงเจริญ มีนโยบาย งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

โรงพยาบาลดงเจริญ มีนโยบาย งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ และครอบครัว ในทุกโอกาส (No Gift Policy) โดยแสดงความปรารถนาดีต่อกันด้วยวาจา บัตรหรือสมุดอวยพร หรืออวยพรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือทำกิจกรรมจิตอาสาต่อสังคม more...
No thumbnail available

งบทดลองเดือนตุลาคม 2565

งบทดลองเดือนกันยายน 2565 more...
No thumbnail available

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข more...
No thumbnail available

งบทดลองเดือนกันยายน 2565

งบทดลองเดือนกันยายน 2565 more...
No thumbnail available

งบทดลองเดือน สิงหาคม 2565

งบทดลองเดือน สิงหาคม 2565   more...