โรงพยาบาลดงเจริญ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน)จำนวน 1 อัตรา 2 ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์(ลูกจ้าชั่วคราว)จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลดงเจริญ ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 กรกฎาคม 2563 เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมสมัคร รายละเอียดตามเอกสารเเนบมาพร้อมนี้