ประกาศ โรงพยาบาลดงเจริญจะหยุดให้บริการผู้ป่วยในชั่วคราว

ประกาศ โรงพยาบาลดงเจริญจะหยุดให้บริการผู้ป่วยในชั่วคราว เนื่องจากจะปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ และปรับปรุงสถานที่และการบริการให้ดียิ่งขึ้น
โดย จะหยุดให้บริการผู้ป่วยใน วันที่ 7 – 15 มีนาคม 2564
และจะเปิดให้บริการ ในวันที่ 15 มีนาคม 2564
หากมีข้อสงติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 056-039791 ต่อ 106 หรือ
Facebook : โรงพยาบาลดงเจริญ