โรงพยาบาลดงเจริญส่งเสริมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

🚨🛵โรงพยาบาลดงเจริญส่งเสริมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
#ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย100%🚨🛵