Author: นายวรรณวัฒน์ หนูวงษ์

โรงพยาบาลดงเจริญ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน) จำนวน 2 ตำแหน่ง  2 อัตรา ดังนี้ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน)จำนวน 1 อัตรา  2 ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์(ลูกจ้าชั่วคราว)จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลดงเจริญ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน)จำนวน 1 อัตรา 2 ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์(ลูกจ้าชั่วคราว)จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอ...